Ubytování

Průvodce - Celní předpisy

Celní předpisy Chorvatské republiky jsou prakticky v souladu s předpisy a normami zemí Evropské unie, avšak cizinci jsou při dovozu předmětů osobní spotřeby neobchodní povahy v hodnotě do 1.000 kun osvobozeni od placení cla a DPH.

Celní předpisy Chorvatské republiky jsou v souladu s předpisy zemí Evropské unie. Cizinci jsou osvobozeni od placení cla a DPH při dovozu věcí osobní spotřeby v hodnotě do 1.000 kun. Na hraničním přechodu je třeba nahlásit dovoz hodnotného profesionálního vybavení a technických zařízení.

Peníze v domácí nebo cizí valutě a šeky mohou dovážet a vyvážet cizinci i chorvatští občané s trvalým pobytem v zahraničí. Povinni jsou však nahlásit dovoz nebo vývoz peněz, který přesahuje částku 10.000 kun.

Osoby, které nemají trvalý nebo přechodný pobyt v Chorvatské republice, mají nárok na vrácení zaplacené DPH na zboží zakoupené v Chorvatsku s hodnotou větší od 740 kun na jedné účtence. Pro vrácení DPH je třeba předložit TAX cheque formulář, který musí ověřit celní služba při vývozu zboží ze země, a to nejpozději 3 měsíce ode dne nákupu. Žádost o vrácení daně musí být podána ve lhůtě 6 měsíců ode dne vystavení účtenky.


Ubytování
Na vrch stránky