Ubytování

Průvodce - Příroda

Chráněné přírodní oblasti jsou díky své kráse, bohatosti a rozmanitosti hlavním kapitálem a jednou z nejvýznamnějších přírodních hodnot Chorvatska. V důsledku specifické zeměpisné polohy s nížinnými, horskými a přímořskými oblastmi se v Chorvatsku prolínají různé klimatické a geografické vlivy, které ovlivňují vznik a výskyt různých krajinných celků a biologických druhů.

Kvůli své osobitosti a významu jsou některé oblasti zařazeny na seznam mezinárodně ceněných oblastí - například Národní park Plitvická jezera je zapsán na Seznam světového přírodního dědictví UNESCO.

Seznam biosférických rezervací, který vznikl v rámci vědeckého programu UNESCO "Člověk a biosféra", zahrnuje i chráněnou krajinnou oblast Velebit (Park prirode Velebit), na jejímž území se nachází Národní park Paklenica a Národní park Severní Velebit. V roce 2012 byla na přelomu června a července v Chorvatsku vyhlášena i druhá, přeshraniční, biosférická rezervace Mura - Dráva - Dunaj, která se vyznačuje tak velkým bohatstvím a různorodostí vodních a bažinatých biotopů, jakož i rostlinných a živočišných druhů, zejména ptáků a ryb.

Chráněné krajinné oblasti Kopačka bažina (Park prirode Kopački rit) a Lonjsko polje (Park prirode Lonjsko polje) jsou spolu s deltou Neretvy a ornitologickou rezervací Crna Mlaka zařazeny na Seznam mokřadů mezinárodního významu podle kritérií Ramsarské konvence. Kopačka bažina, Lonjsko polje a Vranské jezero jsou současně, díky bohatství ptačích druhů, zapsané i na Seznam ornitologicky významných oblastí Evropy.


Přečtěte si více o...

Chráněné krajinné oblasti

Chráněné krajinné oblasti

Další přírodní památky

Další přírodní památky

Národní parky

Národní parky

Ubytování
Na vrch stránky