Ubytování

Pula, Pula

Mýtus hovoří, že je město Pula "městem uprchlíků", založené Kolchidany po neúspěšném pokuse o znovuzískání rouna svého zlatého berana. Mýtus o Argonautech, jež vám Pula povypráví, není jediným svědkem její dlouhé historie. V nedaleké jeskyni Šandalja byly nalezeny nejstarší pozůstatky pračlověka v Evropě.
Z pevnosti Histra, postavené v 5. století před Kristem, na pahorku Kaštel zůstali jen stopy. Pula ale znovu rozkvétá v době římského cístařství. Římané, Benátčané, Rakušané a Uhři se střídají na vládnoucí stolici zanechávajíce jedinečný podpis na architektuře největšího města istrijského poloostrova.


Pula na historickém jevišti sedmi pahorků

Pula je umístěna na pobřezí Pulského zálivu na sedmi pahorcích podle vzoru starověkého Říma. Římská Pula je známá zejména díky svému amfiteátru Aréna, postaveném v 1. století, který oživuje vzpomínku na život starých Římanů během Dní antiky Pula Superiorvm. Z významných městských památek na vás čeká ještě starší Herkulova brána, bohatě vyzdobený triumfální oblouk Slavoluk Sergijevac a Dvojitá brána (Dvojna vrata).
Pula na svém hlavním náměstí Forum, v téměř zcela zachovalém Augustově chrámě, vystavila impozantní kamenné a bronzové sochy. Na římských pozůstatcích začala v 10. století výstavba Městské radnice, jejíž krása byla stoletíma doplňována elementy různých architektonických stylů.
Benátčané na vrcholu hlavního pahorku Kaštel postavili v 17. století barokní pevnost. V ní můžete navštívit výjimečnou kulturní památku - sbírku Historického muzea Istrie (Povijesni muzej Istre).


Pula – potěšení pro každého

Milovníky cyklistiky do Puly přivede "Jantarová stezka" - cyklistická cesta EuroVelo 9 a filmofily nadchnou filmové noci v Aréně pod hvězdama. Pula Film Festival každoročně představuje domácí i vybrané světové filmy, díky kteým ho mnozí považují za "nejlepší" a "nejspektakulárnější".
Z dob Rakousko-Uherska, kdy byla Pula hlavním přístavním městem, zůstal zachován Námořnický kostel (Mornarička crkva) a hřbitov. Procházkou opraveným hřbitovem, jež je dnes překrásným parkem, můžete pokračovat až k zátoce Valkana a přijít na to, proč je tato promenáda u obyvatel Puly, tak oblíbená.
Pula je rájem pro hledače ukrytých pokladů. Na útesech, kde dnes kralují turisté, se kdysi procházeli dinosauři, což dokazují nalezené zkamenělé otisky. Pula ukrývá i největší světové náleziště amfor. Potopíte li se pod hladinu moře, potopené vraky lodí vám povypráví svůj tragický příběh.

Pula - Co dělat, co vidět?


Ubytování
Na vrch stránky