Search results Shortlist
Baška Voda (Makarska) » A-6761-b

Two bedroom apartment with terrace and sea view Baška Voda, Makarska | A-6761-b

2.9/5 (Good)
220 m

Apartment can accommodate 4 guests. Beds are situated in 2 sleeping rooms, within 39m2. Guests can enjoy a sea view from the private terrace. Food can be prepared using barbecue which is shared with other guests too.

The accommodation owner pays extra attention to cleaning and adheres to health and safety measures to prevent the spread of Covid-19 (coronavirus).

 • Apartment
  Area: 39 m2 + 13 m2 (Terrace, balcony)
  Capacity: 4
  Floor: 1
 • Dining room
  12 m2
  Air conditioning
  Terrace exit
 • Kitchen
  2 m2
  Stove
  Dish sink
  Refrigerator
  Water kettle
 • Bedroom 1
  10 m2
  Balcony exit
  1 x Double bed
 • Bedroom 2
  10 m2
  Balcony exit
  1 x Double bed
 • Bathroom
  2 m2
  Shower
 • Terrace
  6 m2
  Sea view
  Sun protection
 • Balcony
  7 m2
  Sun protection
 • Access
  Car access possible
 • Beaches
  Main road between the property and the beach
  Pebble (Distance 220 m, no. of stairs: 136)
 • Surroundings
  Tourist resort
  Baška Voda - 270 m
  The property is located by the main road
  The facility is not located in quiet surroundings

Amenities


Prices | €81 - €133


Within the same building

House 6761 in the town of Baška Voda, Makarska - Central Dalmatia has accommodation units of type Apartment (4), Studio flat (2) and is 220 m away from the sea. The nearest beach to this accommodation is a pebble beach. As the house is divided into several accommodation units, other guests will most likely be present during your stay. The hosts will be in residence during your holiday.

Distances:
270 m (Baška Voda) 220 m 220 m

Explore the surroundings:

Beach Accommodation
The average rating is calculated from the guests' ratings received in the past 3 years: 2.90 Accommodation 2.80 Host 3.10
29 Aug 2021

Pretty high. It is 5 minutes to the beach, but when you return very steeply uphill 20 minutes. It's clean. Bathroom very small. There is no privacy on the balcony, you are surrounded by other apartments, windows. One blanket, the beds are not comfortable.

Poprilicno visoko. Do plaze ima 5 min,ali kada se vracate jako strmo uzbrdo 20 min. Cisto je. Kupatilo jako malo. Nema privatnosti na balkonu,okruzeni ste drugim apartmanima,prozorima. Jedno cebe,kreveti nisu udobni.

Read more
Accommodation: 1 Host: 2
23 Aug 2021

Pleasant, clean accommodation corresponding to *** in Croatia. Everything fits the description. + terrace overlooking the sea and Baska Voda. - distance from the sea. Mr. owner pleasant, helpful.:)

Příjemné, čisté ubytování odpovídající *** v Chorvatsku. Vše odpovídá popisu. + terasa s výhledem na moře a Bašku Vodu. - vzdálenost od moře. Pan majitel příjemný, ochotný.:)

Read more
Accommodation: 5 Host: 5
13 Aug 2021

:) :)

:) :)

Read more
Accommodation: 3 Host: 3
4 Aug 2021

APP fulfilled its purpose very well, but to be honest, there are more shortcomings: - the domestic senior master communicates only Croatian, big communication problems with him, we prefer not to solve more things. is apartment no. 6, which I comment on. - there are more APPs in the house, they are marked with numbers, not letters as when booking. E.g. App. A. is in house no.6. Home does not know which app number. corresponds to which reserved. Their solution is different. App. no. 6 very small and cramped, App 4 spacious. - plastic chairs on the terrace crack (1 cracked) resp. some have legs that diverge from the heat and do not hold a seated person. - completely minimalist kitchen equipment - shower in the app. no. 6 is separated by a curtain that does not reach the ground, is 30 cm above the ground, after showering in the bathroom was 2 cm of water - bedrooms without bedside tables - would not be harmed by smaller investments in adding equipment and accessories.

APP splnil svoj účel veľmi dobre, ale úprimne povedané, je tam viac nedostatkov: - domáci starší pán komunikuje len Chorvátsky, veľké komunikačné problémy s ním, viac vecí sme radšej ani neriešili Na obr. je apartmán č. 6, ktorý komentujem. - v dome je viac APP, sú označené číslami, nie písmenami ako pri rezervácii. Napr. App. A. je v dome č.6. Domáci nevie, ktoré číslo app. zodpovedá ktorému rezervovanému. Ich riešenie je pritom rozdielne. App. č. 6 veľmi malý a stiesnená, App 4 priestranný. - plastové stoličky na terase praskajú (1 praskla) resp. niektoré vplyvom tepla majú nohy, ktoré sa rozchádzajú a neudržia sediacu osobu. - výbava kuchyne úplne minimalistická - sprchový kút v app. č. 6 je oddelený závesom, ktorý nesiaha po zem, je 30 cm nad zemou, po sprchovaní bolo v kúpelni 2 cm vody - spálne bez nočných stolíkov - nezaškodili by menšie investície do doplnenia zariadenia a príslušenstva.

Read more
Accommodation: 2 Host: 3
4 Aug 2021

The APP fulfilled its purpose very well, but to be honest, there are more shortcomings: - the domestic senior master communicates only Croatian, big communication problems with him, we prefer not to solve more things - there are more APPs in the house, they are marked with numbers, not letters like when booking. E.g. App. A. is in house no.6. Home does not know which app number. corresponds to which reserved. Their solution is different. App. no. 6 very small and cramped, App 4 spacious. - plastic chairs on the terrace crack (1 cracked) resp. some have legs that diverge from the heat and do not hold a seated person. - completely minimalist kitchen equipment - shower in the app. no. 6 is separated by a curtain that does not reach the ground, is 30 cm above the ground, after showering in the bathroom was 2 cm of water - bedrooms without bedside tables - would not be harmed by smaller investments in adding equipment and accessories.

APP splnil svoj účel veľmi dobre, ale úprimne povedané, je tam viac nedostatkov: - domáci starší pán komunikuje len Chorvátsky, veľké komunikačné problémy s ním, viac vecí sme radšej ani neriešili - v dome je viac APP, sú označené číslami, nie písmenami ako pri rezervácii. Napr. App. A. je v dome č.6. Domáci nevie, ktoré číslo app. zodpovedá ktorému rezervovanému. Ich riešenie je pritom rozdielne. App. č. 6 veľmi malý a stiesnená, App 4 priestranný. - plastové stoličky na terase praskajú (1 praskla) resp. niektoré vplyvom tepla majú nohy, ktoré sa rozchádzajú a neudržia sediacu osobu. - výbava kuchyne úplne minimalistická - sprchový kút v app. č. 6 je oddelený závesom, ktorý nesiaha po zem, je 30 cm nad zemou, po sprchovaní bolo v kúpelni 2 cm vody - spálne bez nočných stolíkov - nezaškodili by menšie investície do doplnenia zariadenia a príslušenstva.

Read more
Accommodation: 2 Host: 3
28 Aug 2019

I feel cheated, because the announcement is a room with air conditioning I value, and on the spot it turned out that the lady ordered to pay 5 euros per day then she would include.:( Only what is good that the room had a small kitchen and a fridge.

Czuję się oszukana, ponieważ w ogłoszeniu jest pokój z klimatyzacją w cenię,a na miejscu się okazało że Pani kazała płacić 5 euro za dzień wtedy by włączyła. :( Jedynie co to dobrze że w pokoju była kuchnia mała i lodówka.

Read more
Accommodation: 2 Host: 3
7 Aug 2019

The owners are very nice and helpful people, in everything they tried to meet us. It is accommodation for undemanding, which suits us. We did not have a view of the sea, we had a view of the courtyard, it did not mind us absurdly, because the sun on the balcony shone only in the morning and then there was pleasant. Everything was clean and ready. The disadvantage was a very small shower otherwise everything with complete satisfaction. I definitely recommend: nice:

Majitelé jsou velmi příjemní a ochotní lidé, ve všem se nám snažili vyjít vstříc. Je to ubytování pro nenáročné, což nám vyhovuje. Výheld na moře jsme neměli, měli jsem výhled do dvora, to nám absoultně nevadilo, protože slunce na balkon svítilo jen dopoledne a pak už tam bylo příjemně. Vše bylo čisté a nachystané. Nevýhodou byl velmi malý sprchový kout jinak se vším naprostá spokojenost. Určitě doporučuji:nice:

Read more
Accommodation: 4 Host: 4
31 Jul 2019

Read more
Accommodation: 3 Host: 2
22 Aug 2018

Host very pleasant and helpful. The apartment looks like the pictures are ok except the bathroom. The oilcloth sticks to the butt while washing and throughout the whole of our stay from the bathroom came an ugly smell from the pipes. Cleaned only roughly. I had vacuumed the child and flushed the floor the first day. View from the window to the sea. To the beach, walk about 15 minutes down the stairs and through the city. We had a cart so we walked 30 minutes way. You have to go out under a big mountain. The rest super: lol: city beach so many people but also shops

Gospodarz bardzo miły i pomocny. Apartament wygląda tak jak na zdjęciach jest ok oprócz łazienki. Cerata przykleja sie do tyłka w czasie mycia i przez caly nasz pobyt z łazienki wydobywał się brzydki zapach z rur. Posprzątane tylko z grubsza. Ja mając raczkujące dziecko odkurzalam i myłam podłogę pierwszego dnia. Widok z okna na morze. Do plaży spacerkiem ok 15 min po schodach i przez miasto. My mieliśmy wozek wiec szliśmy 30 min droga. Trzeba wyjść pod sporą górę. Reszta super :lol: plaża miejska wiec dużo ludzi ale tez sklepików

Read more
Accommodation: 3 Host: 5
14 Aug 2018

<3 certainly will leave great memories of this place. We went to 8 people, the second four had a secondary apartment "A". Baska Voda is a very lively town and as we are young, we were upsetting our neighbors with little "babies" and so one day we came home to crash because the neighbors do not know how to sleep children ... One advice that goes to one of the most beautiful places and still to the private, is to count on the noise, yet no one is on holiday to sleep on the 9th evening. So when it comes to conflict with our neighbors to be more "silent" everything was great. Beautiful view from the balcony, clean, new, nice ... the home was very nice:) and it was known that they try to accommodate all their guests.:) one more thing but right now to this room ... the home should do another location of the boiling double boiler that is directly above the refrigerator ... did not even make a little, you just have to wait, but say it eat what the other the day was spoiled: i ... on the other hand, the "cooker" was permanently warm from the fridge and when you turned it on, you cooked, you overheated the refrigerator because the plate kept the ramp 5 hours after switching off ... in the second room they had more sensible arranged. Maybe it does not sound like a positive review but I personally, I would have liked to return to it right away. I was there great: inlove:: inlove:

<3 určite nám zostanú skvelé spomienky na toto miesto. Išli sme partia 8 ludí, druhá štvorica mala vedlajší apartmán "A". Baška Voda je velmi živé mesto a keďže sme mladí, dosť nás otravovali susedia s malými "bábätkami" a tak nás jeden deň prišiel zhauzovať domáci, lebo susedom nevedia spať detiská...., Jedna rada, kto ide do jedného z najživších miest a ešte k tomu na privát, má počítať s hlukom, predsa nikto nejde na dovolenku preto, aby zaspával o 9tej večer. Čiže až na konflikt so susedmi, aby sme boli viacej "tiše" bolo všetko super. Nádherný výhlad z balkóna, čisto, novo, pekne... domáci boli moc milý:) a bolo znať, že sa snažia vyhovieť všetkým svojim hosťom. :) ešte jedna vec ale to už priamo k tejto izbe...domáci by mal spraviť inak umiestnenie varnej dvojplatničky, ktorá je priamo nad chladničkou...nechladila ani trošku, vraj treba počkať, no povedzte to tomu jedlu, čo sa na druhý deň skazilo :i ... jednak bol "sporák" permanentne teplý od chladničky a keď ste ho zapli, že idete variť, prehriali ste chladničku, lebo si tá platňa držala vrelosť aj 5hodín po vypnutí....v druhej izbe to mali rozumnejšie usporiadané. Možno to neznie ako pozitívna recenzia ale ja osobne, by som sa tam mile rada vrátila aj hneď. Bolo mi tam skvele :inlove: :inlove:

Read more
Accommodation: 4 Host: 4